Suomeksi in English

Det kom ett mejl...

Magnus Anderberg från Lidingö har flitigt dokumenterat de svenska signalspanarnas verksamhet där under andra världskriget eftersom hans far var aktiv. Han skrev till oss efter Tendens på SR och ger tips för den som vill läsa mer:

Pertti och Johanna

Ett stort tack för ett intressant program. Tyvärr var jag utomlands när det sändes men kunde idag lyssna på det via pod-radio. Tekniken har gått framåt sedan dåtidens signalspaning! Jag gjorde själv ett radioprogram i Lidingö Närradio för Hembygdsföreningen om verksamheterna på ön i Krybo, Rabo, Matbo, Petsamo m.fl. bon. Den verksamhet som först skedde i FST regi men som under tiden på Lidingö blev en självständig organisation, FRA.

En minnesplakett över dessa intressanta år i signalspaningens historia är uppsatt vid Krybo, nuvarande Mästarvillan på Bosön. Invid plaketten är ett stort ankare placerat symboliserande den stora roll som sjöofficerare hade i denna aktivitet. (Inte minst mina egna rötter, min far). Jag har skrivit om dessa Lidingö-verksamheterna i ”Lidingöboken 2004” under rubriken ”Signalspaning och kryptobedrifter på Lidingö under andra världskriget”.