Suomeksi in English

Tillägg till boken

Bengt Beckman har korrekt påpekat att det var Erika Wendt själv som skrev sin berättelse i form av memoarer redan i början av 90-talet. Hon använde sitt flicknamn som författarnamn:

Schwarze, Erika: Kodnamn Onkel med en efterskrift av Lena Svanberg
(Bonnier, 1993)

DEBATTARTIKELNEWSMILL AV FÖRFATTAREN:
Stella Polaris , en av våra många oberättade krigshistorier

Bloggen Ruinromantik i Västrnorrland & Sverige