Suomeksi in English

Källor

Källor till boken

Böcker och artiklar på finska

”Aino – sotalapsesta maailman kansalaiseksi”, Finska krigsbarnförbundets tidskrift nr 8, 2008.

Ahto, Sampo et al, Piirteitä Puolustusvoimien kehityksessä 1944- 1964. Espoo – Kauniainen reserviupseerit oy 2005.

Arolainen, Teuvo, ”Stella Polariksen mikrofilmit päätyivät länsiliittoutuneille”, Helsingin sanomat 25 september 1994.

Cleverley, J. Michael, Lauri Törni. Syntynyt sotilaaksi. Otava 2007.

Haapanen, Atso: Suomen ilmavoimien hävittäjähankinnat 1918-1945. Helsinki: Koala-Kustannus 2002.

Hakala, Veli, ”Stella Polaris -operaation veteraanit tutustuivat Närpiöön”. Pohjalainen 15 oktober 2004.

Hankkila, Juha, Muistatko aseveli – sotapäiväkirja Karjalan kannakselta.

Pilot kustannus och Hankkila Production 2007.

Huuskonen, Matti, Stella Polariksen veteraanit palasivat Närpiöön. Helsingin sanomat 15 oktober 2004.

Hyvönen, Osmo: Tornio 1944. Översättning av Folke Benjamin. En detaljerad genomgång av Lapplandskriget som började den 1 oktober 1944.

J.K. Paasikiven päiväkirjat 1944-1956: 1-2, WSOY, 1985-1986.

Karhunen, Joppe, Torjuntavoitto Kannaksella 1944. Tammi 1985.

Keskinen, Tuomas, Aika sotia – aika sopia. Väinö Leskninen 1917 – 1972. Tammi 1978.

Klemola, Matti, “Puna-armeija tiesi tiet Suomen halki” Helsingin sanomat, 5 februari 1989.

Komulainen, Pasi, ”Sieppasimme sanomia rätinan ja muiden häiriöiden seasta”, Tuusula 2006.

Latvala, W.K., Mainonta. Propaganda, 1938.

Lewing, Harry, Operaatio Stella Polaris. Kirjayhtymä Gummerus 1977.

Lindblom, Olavi, Pitkällä palkilla (Redaktör Ilkka Sumu) Tammi 1981.

Manninen, Ohto & Rzesevski, Oleg A., Puna-Armeija Stalinin tentissä. Edita 1997.

Manninen, Ohto & Liene, Timo, Stella Polaris – suomalaista sotilastiedustelua. Edita 2002.

Manninen, Ohto, Kerttu Nuorteva. Neuvostokaunotar vakoilujohtajana. Edita Publishing 2006.

Nikkilä, Raija & Parviainen, Jorma, ”Stella Polaris, salainen operaatio, joka epäonnistui”, Hyvinkään sanomat 30 maj 1992.

Nikkilä-Kniipula, Eeva,”Elisenvaaran aseman evakkohelvetistä vaiettiin vuosikymmeniä”,

Uutispäivä Demari, 18 september 2008.

Paasonen, Aili, Äänettömyyden toinen puoli. Otava 1989.

Pale, Erkki & Ahtokari, Reijo, Suomen radiotiedustelu 1927-1944. Hakanpaino OY 2002.

Pale, Erkki & Ahtokari, Reijo, Totuus Stella Polariksesta. Painotalo Auranen OY 1994.

Parikka, Johanna, ”Osittain paperitiikeri ? Ruotsi oli salainen mutta selkeä osa läntistä

puolustusyhteistyötä 50?”, Aamulehti 23 februari 1992.

Parikka Altenstedt, Johanna, ”Stella Polaris yhä selvyyttä paitsi”, artikel och intervju med Pale, Viikkoviesti 1994:43.

Radiotiedustelu tasoitti vihollisen ylivoimaa Kannaksella kesällä 1944, Hvyinkään sanomat, 29 maj 1992.

Raunio, Jukka: Lentäjän näkökulma, Forssan kirjapAili Oy, 1988.

Rautioaho Eila: Operaatio Stella Polaris 8-vuotiaan kouutytön kokemana, Jauhovakka 2/2004

Rislakki, Jukka, Erittäin salainen. Vakoilu Suomessa. Helsinki Love 1982.

Rislakki, Jukka, ”Murtautuminen Neuvostoliiton sähkeisiin”, Helsingin Sanomat 29 december 2000.

Svärd -Säätiö, Lotta, ”Naiset isänmaan asialla” – broschyr 1996.

Turunen, Pekka, Salaisen sodan asiamies. Mannerheim-ristin Paavo Suoranta Gummerus 2006.

Vertanen, Anu, ”Radiotiedustelijat saivat muistolaatan”, Tuusulan Lottamuseo 2006.

Tuusula sotilaspitäjänä. Hakkapeliitoista ohjusmiehiin. Gummerus 2007.

Böcker på svenska och engelska

Agrell, Wilhelm, Venona. Spåren från ett underrättelsekrig. Historiska Media 2003.

Arnstad, Henrik, Spelaren Christian Günther. Sverige under andra världskriget. Wahlström & Widstran 2006.

Axelson, Stig, Från Vaggeryd till Biscaya. Redigering och produktion Cay Holmberg

Marinlitteraturföreningen nr 79. 1996.

Beckman, Bengt, Svenska kryptobedrifter. Albert Bonniers förlag 1996.

Beckman, Bengt & McKay, C.G., Swedish Signal Intelligence 1900-1945. Frank Cass 2003.

Bjereld, Ulf & Demker, Marie, Utrikespolitiken som slagfält.De svenska partierna och utrikesfrågorna. Nerenius och Santerius Förlag 1995

Björklund, Eric, En mur mot öst. Svenska Arbetskåren i Finland 1940. SÅ Åkeriförlaget AB 2007.

Björkman, Leif, Säkerhetstjänstens egen berättelse om spionjakten krigsåren 1939-1942

Så gick det till när säkerhetstjänsten skapades. Hjalmarson och Högberg 2006.

Boëthius, Maria-Pia, Heder och samvete : Sverige och andra världskriget. Ordfront Stockholm 1991.

Bäärman, Härje, Så minns vi Lovö. Ekerötryck 2003.

Efron,Vera, Du en av oss. Efron och dotter 2007.

Forsberg, Tore, Spioner och spioner som spionerar på spioner. Hjalmarson och Högberg förlag 2003.

Forss, Stefan, Tali Ihantala 1944. Film och historia med förord av Benedict Zilliacus. Schildts 2007.

Frick, Lennart W. & Rosander, Lars, Bakom hemligstämpeln. Hemlig verksamhet i Sverige i vår tid. Historiska media 2004.

Försvarets Radioanstalt FRA 50 år – jubileumsskrift 1992.

Grafström, Sven, Anteckningar 1938 – 1944. Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 14. Stockholm 1989.

Grafström, Sven, Anteckningar 1945 – 1954. Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 15. Stockholm 1989.

Hagerman, Maja, Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina förfäder. Prisma 2006.

Hautamäki, Erkki, Finland i stormens öga. Marskalk C G E Mannerheims hemliga pärm S-32 från åren 1932-1949, del I. CKM Media, Södertälje 2003.

Helin, Sven Fredrik, Stella Polaris. Kungliga vetenskapsakademiens handlingar och tidskrift nr 1/1996 s. 97 – 108.

Husman, Hans & Gilså, Tomas, Så knäckte svenskarna Hitlers koder., IDG.se 2007-10-17/ Säkerhet och Sekretess nr 7:2003.

Hägglöf, Gunnar, Möte med Europa. Stockholm 1971.

Jonasson, Stig, Hitlers bordssamtal 1941-1942. Översättning från François Genours dokument. Hägglunds förlag 1967.

von Konow, Jan, Hemligt militärt samarbete mellan Sverige och Finland på 1920- och 30-talet. Fritt militärt forum. Försvarsfrämjandet 1981.

Kuusinen, Aino, Vi skola nästan alla dö. Kominternfunktionär och lägerfånge, Otto W. Kuusinens hustru om sitt liv i Sovjet 1918- 1965. Schildts 1972.

Linder, Jan, Andra världskriget och Sverige – historia och mytbildning. Infomanager 1997.

Olsson, Kenth, Catalinaaffären Frank Stenvalls förlag 1987

Olsson, Kenth, Affärernas Sverige. Contra förlag KB 1993

Onodera, Yuriko, Mina år vid Östersjön. Probus förlag 1993.

Palm, Thede: T-kontoret. Några studier till T-kontorets historia. Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 21. Stockholm 1999

Strömgren, , Några synpunkter på dramat Stella Polaris. Kungliga vetenskapsakademiens handlingar och tidskrift 1998, s. 161 – 176.

Undén, Östen, Anteckningar 1918-1952. Utgivna genom Karl Molin. Swedish Science Press, Elanders Gotab 2002.

Undén, Östen, Anteckningar 1952-1966. Utgivna genom Karl Molin. Swedish Science Press

Elanders Gotab 2002.

Vlasov, Leonid & Vlasov, Marina, Gustaf Mannerheim och de vita emigranterna. Historia i brev. Schildts 2007.

West, Nigel, Venona. The Greatest Secret of the Cold War. Harper Collins, 1999

Artiklar på svenska och engelska

Aid, Matthew M., “ Stella Polaris and the Secret Code Battle in Postwar Europe”, Intelligence and National Security Vol. 17, Issue 3, September 2002 , pages 17 – 86.

Anderberg, Magnus,”Signalspaning och kryptobedrifter på Lidingö under andra världskriget”, Lidingöboken 2004.

Appel, Erik, ”Stella Polaris 1944. En sorglustig affär”, Huvustadsbladet 27 september 1994.

Cederberg och Elgemyr: Opertion Stella Polaris. Svensk-finsk spionaffär avslöjas efter 33 år! Röster i radio och tv, 1977

Ekman, Mats, ”Öhmans vårdar Stella Polaris minne”, Vasabladet 23 juli 2004.

Gilså, Tomas, ”Så knäckte svenskarna Hitlers koder” IDG.se 17 oktober 2003

Hagen, Cecilia,”De var skärpta kvinnor allihop” Expressen 7 januari 2007.

Om V2, KLT/Nybro Tidning 30 augusti 2007

Parikka Altenstedt, Johanna, ”Stella Polaris del I”, Ny Tid 22 november 1996, nr. 47 s- 8-10.

Parikka Altenstedt, Johanna, ”Stella Polaris del II, Från Stella Polaris till Puskalas butik”, Ny Tid 29 november 1996, nr. 48 s- 5-7 (Skriven under namnet Johanna Ramic, finns också på www.sourze.se under rubriken Underrättelsehistoria I-V).

Parikka Altenstedt, Johanna, ”Liten propagandakurs från 1938”, Ny Tid 16 oktober 2001, s 14 – 15.

Rylander, Eric, ”Så började teknisk signalspaning”, TES, FRA:s museum 2007.

Schön, Bosse, “Rykterna om Zarah” – säkerhetsrisk i över 30 år”, Kupé 10 oktober 2008.

Skön, Rolf, ”Operation Stella Polaris. Hemliga lådor lastades i Nämpnäs” Syd-Österbotten 14 januari 1992.

Smeds, Bjarne, ”Polstjärnestenen känns som en upprättelse”, Syd-Österbotten, 25 september 2001.

Smeds, Bjarne, ”Min man yppade inte ett ord om sitt uppdrag”, Syd-Österbotten, 25 september 2001.

Smeds, Bjarne,”Uppstabbat resgods liknade vedtravar”, Syd-Österbotten, Syd-Österbotten 14 januari 1992.

Smeds, Bjarne, ”Utländskt språk”, Syd-Österbotten, Syd-Österbotten, 14 januari 1992.

Storhannus, Erik, ”Flyktoperaton över Kaskö blev politiskt sprängstoff i Härnösand för 55 år sedan”, Syd-Österbotten 2 oktober 1999.

Strömholm, Bert, ”Stella Polaris-minnesmärke prydligt turistmål i Närpes”, Norden, USA, den 26 juli 2002.

Torsell, Magnus, ”Plötsligt tystnade maskinerna”, Vasabladet 18 augusti 2001.

Waller, John H., ”Reichsführer Himmler Pitches Washington” i The

Unseen War of Europe. Random House 1996.

Kampen om Finland 1944, Pennan och Svärdet. Tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek 4, 2008. Redaktör Patrik Nilsson

”Var Närpes folkhögskola det finländska underrättelseväsendets sista högkvarter? Flykt till Sverige via Yttermark-Nämpnäs”, Närpes-Ö:mark-Kaskö Tidning 8 december 1965.

”530 flyktingar ha fått tak över huvudet i Härnösand”, Härnösands-Posten 26 september 1944.

”280 finnar till Fjällsjö” Härnösands-Posten, den 26 september 1944.

”428 Finnar överrumplade Härnösand. Orsaken till flykten ännu höljd i dunkel”, Härnösands-Posten den 25 september 1944.

Filmer och andra källor

A cold war in a cold landscape. Regi Maj Wechselman 1992

Framom främsta linjen. 2004. Regi Åke Lindman. Produktion Åke Lindman Film-Production Oy, Finland

Antero Mäkelä tulkitsee maamme lähihistoriaa. Isänmaa. Suomalaisen sisun sankaritarinoita. Talvisodan ajan runoja isänmaalle ja ylistyslauluja elämälle. DVD Poptori OY.

The Battle for Finlands Independence 1939 – 1945. DVD Poptori OY.

Slaget vid Ladoga Karelen. Veteranerna berättar. Från Svir till Nietjärvi sommaren 1944

DVD Artilleristerna RF 2005.

Sodan uutisfilmit, talvisodan katsaukset 1939-1940. DVD Suomen elokuva-arkisto.

Suuri torjuntavoitto. Siiranmäen, Äyräpään ja Vuosalmen taistelut kesällä 1944.

DVD JR 7:n perinnetoimikunta

Talvisota 1939-1940. Raatteentie. DVD Myrskyfilmi 1995 och efterredigering 2005.

Valkokankaan Mannerheim. Uutisfilmejä vuosilta 1918-1955. DVD Finnkino.

Viipuri sodan jaloissa 1939-1944. Arkivfilmer. DVD Maanpuolustuslehden kustannusosakeyhtiö.

Villius, Hans & Häger, Olle: Operation Stella Polaris. 1995 (SVT)

Spelfilm: Lupaus (’Tre lottors berättelse’) Regi Ilkka Vanne. www.lupaus.fi

Spelfilm: Rukajärven tie (’Bakhållet’). Regi Olli Saarela 1999.

Spelfilm: Pikkusisar (’Sjuksyrran’) Regi Taru Mäkelä 1999.

”Högt spel i Norden”, radiodokumentär Sverige Radio 1970-talet

.: Col Richard “Zimbo” Lorentz – the creator of the Finnish Fighter Arm, Page 2.

Ohto Manninen på ett veteranmöte den 13 mars 2006.

Länsarkivet i Härnösand, Dokument diarienr HLA-421-2008/75. Förhörsrapport med Einari och Aili Hänninen.

Överste Kairinens brev till Maj Wechselmann angående författarens artikel

Brevväxling med överste Kairinen, (92-05-11).

Brev till Erkki Pale 22 nov 1992 (från Johanna Parikka) inför

telefonintervju november 1992

Privata e-post, bilder, dokument och brev som Pertti Hänninen har samlat på

www.itexpertti.se

Utställning: Raoul Wallenberg. One man can make a difference. 25 januari – 30 december 2004. Utställning och katalog, Judiska museet i Stockholm.

“Report on the activities of the Russian-Swedish working group for determining the Fate of Raoul Wallenberg” (1991-2000) En ickeutgiven bok av Göran Rydeberg: Raoul Wallenberg. Historik och nya forskningsfält. På uppdrag av UD:s referensgrupp för stöd till oberoende Raoul Wallenberg-forskning, 2002.

Telegram

Krigsarkivet: Telegram Nr 1462/1941, Hb 276

Inkom 20 / 12 1941 till Högkvarteret försvarsstaben, underrättelseavdelningen / till avdelningschefen vid Försvarsstabens underrättelseavdelning, Överste A.F.C. Adlercreutz

Hemligt telegram nr 426 den 8 mars 1944 från Bluscher på ambassaden i Helsingfors till Berlin angående svenskarnas förhållningssätt gentemot Sidorenko och tyskar i Lappland. Källa: Sven-Åke Björk

Hemlig rapport på War Department, Washington angående Molotovs krav på att få ut finländare från Sverige 31 oktober 1946, i “Operaatio Stella Polaris” av Lauri Lehtonen, Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirja 2007 – 2007.

Marjatta Ruta, dotter till en stellist och konstnär: flera utställningar med tema Stella Polaris, senast 2009 i Hanasaari, Esbo.

Muntliga källor

Pertti Hänninen på Ohto Manninens föreläsning i Helsingfors 13 mars 2006.

Författare på f d kontraspionagechef Tore Forsbergs föreläsning 3 november 2006 i Stockholm.

Författaren möter historiker Carl-Fredrik Geust: intervju i samband med SMB bokklubbens temakryssning i november 2006 till Åbo.

Författaren möter Harry Lewing i Esbo, Finland, 26 juni 2008.

Författarens intervjuer med Erkki Pale, den 7 november 1992 och den 16 september 1994.

Intervju med anonym uppgiftslämnare från Försvarsstabens högkvarter, underrättelseavdelning den 11 april 1992 och 14 maj 1992.

Intervju med Kaarlo Pitsinki den 24 oktober 1991 i Helsingfors, Finland.

Flera intervjuer med Aili Hänninen och Pertti Hänninen 2004-2008.

Samtal med Risto Heino i Stockholm den 6 september 2008.

Samtal med Aino Paasonen i Stockholm den 23 septemer 2008.