Suomeksi in English

Kontaktuppgifter

Johanna Parikka Altenstedt

jpa@altenstedt.se eller johanna@icecream.consulting
+46-(0)720-295474

Pertti Hänninen

pertti_hanninen@hotmail.com
+46-70-6363326
+46-8-968939

Med på bilden även Maarit Riikonen, vars far och farfar var med på Stella Polaris.
Bildet togs på bokmässa i Helsingfors 30 oktober 2010.